Öljyä virtaa yhä Siikajärventien maastossa

17.6.2016

Kuva: Mia Selroos
17.6.2016
Kuva: Mia Selroos 17.6.2016
Kuva: Mia Selroos
17.6.2016
Kuva: Mia Selroos 17.6.2016

Yhdistyksen väki kävi jälleen tänään tarkastamassa tilanteen puhdistamon maastossa mahdollisen öljyvuodon takia. Videomateriaalia on nähtävissä oheisen linkin https://we.tl/JwSnlC3QtI (kopioi se selaimeesi) takaa. (Kuvaaja: Mia Selroos)

Ensimmäinen havainto tehtiin 10.6. samassa paikassa, kun yhdistys oli mukana ottamassa näytteitä hulevedestä sekä jälkisaostusaltaasta MetropoliLabin toimesta.

13.6. yhdistys kävi tarkastamassa tilanteen ja huomasi, että öljyä virtaa hiljalleen hulevesiojan putkiston vierestä puhdistamon yläpuolella. Vettä virtasi tuolloin suhteellisen vähän kuivan jakson takia, mutta kaivettuamme hieman lapiolla putken suulta maa-ainesta, öljyä lähti virtaamaan enemmän.

Kävelimme koko maaston läpi hulevesiojaa pitkin sekä avoaltaiden reunamilta, ja teimme öljyhavaintoja pitkin matkaa. Monin paikoin öljyn pystyi myös haistamaan. 

Ilmoitimme asiasta sekä pelastuslaitokselle, Espoon kaupungin ympäristöviranomaisille sekä ELY-keskukselle. Pelastuslaitos siirsi vastuun Espoon kaupungille. Espoon kaupungilta kävi tarkastajat maastossa 14.6. Kukaan ei ollut meihin havainnon tehneisiin yhteydessä, vaikka näin erikseen pyysimme.

Tarkastajien vastaus oli tiivistetysti seuraava:

"Tarkastuksella emme havainneet selvää öljykalvoa, jollainen näkyy kuvissa. Paikoin pohjaa sekoittamalla veden pinnalle muodostui hyvin vähäinen öljykerros. Tarkastuksen perusteella katsomme, että öljyntorjuntatoimiin ei ole tarve ryhtyä. Tarkastimme ojan kolmannelle tekolammikolle saakka. Öljyhavainnoista tulisi ilmoittaa vesien pilaantumisvaaran vuoksi pikaisesti yleiseen hätänumeroon 112. Pelastuslaitos voi estää öljyn leviämisen öljypuomin avulla. 

Siikajärventie 90 - 92 tapahtuneen öljyvahingon kunnostuksen jälkeen rakennuksen alla olevaan kallioperään jäi jonkin verran öljyä. Tästä johtuen alueelle rakennettiin öljynkeräys- ja käsittelyjärjestelmä. Öljypitoiset vedet johdetaan I-luokan öljynerotuskaivon kautta Heinäslampeen johtavaan ojaan. Öljynerottimesta lähtevän veden mineraaliöljypitoisuus on alle 5mg/l, joten poistettavissa vesissä voi olla jonkin verran öljyä. Havaitsemanne öljy voi siten olla peräisin kunnostettavalta alueelta. Kävimme tarkastamassa öljynerotuskaivon, joka oli kunnossa. Kaivo ei haissut öljylle. Uudenmaan ELY-keskus valvoo maaperän puhdistamista.

Puhdistamon vieressä oleva kasa vaikuttaa olleen paikalla pitkään. Kasa näytti olevan pääasiassa hiekkaa ja soraa. Jonkin verran betoni- ja tiilijätettä näkyi kasassa. Kasa tuskin on öljyn lähde. Osa öljyhavainnoistanne oli ennen kasaa." (Kuvat, joihin vastaaja viittaa, löytyvät edellisestä uutisestamme.)

ELY-keskuksen kanta öljyhavaintoon oli seuraava:

"Viitaten Mia Selroos-Palmgrenin sähköpostiin (13.6.2016) sekä Tapio Mehtosen kanssa käytyyn puhelinkeskusteluun (14.6.2016), vastaan esittämiinne kysymyksiin liittyen kiinteistön Siikajärventie 88-90 jätevedenpuhdistamoon sekä sen läheisyydessä tehtyyn öljyhavaintoon. Alueella on sattunut aikaisemmin öljyvahinko, jonka vuoksi on tehty maaperän kunnostustyö vuonna 2014.

Paikalla kävivät 14.6.2016 Espoon kaupungin ympäristökeskuksen limnologi ja ympäristötarkastaja. Tarkastuksen perusteella todettiin, ettei öljyntorjuntatoimiin tarvitse ryhtyä öljyn hyvin vähäisen määrän vuoksi."

Video puhukoon nyt puolestaan.

Jokainen voi sen katsomalla päätellä, onko kyseessä vähäinen määrä öljyä vai ei. Voi olla myös monta mieltä siitä, miten on mahdollista, että jo muutoinkin rehevöityneeseen Heinäslampeen johdetaan öljyistä vettä, kuten Espoon kaupungin limnologi yllä kertoo. Voi myös hetken hiljentyä sen äärellä, että tätä öljyistä vettä on ilmeisesti tihutellut samaa reittiä jo kaksi vuotta. Nämä öljyhavainnot eivät myöskään ole ensimmäisiä ko. maastossa, joista on tehty ilmoitus.

Näin meillä Nuuksiossa, kansallispuiston reunamilla. Miten tämä voi olla mahdollista?