Öljyhavainto Siikajärventie 88-90 puhdistamon maastossa

15.6.2016

Kuva: Mia Selroos
Kuva: Mia Selroos
Kuva: Mia Selroos
Kuva: Mia Selroos
Kuva: Anu Vesalainen
Kuva: Anu Vesalainen
Kuva: Anu Vesalainen
Kuva: Anu Vesalainen
Kuva: Anu Vesalainen
Kuva: Anu Vesalainen
Kuva: Anu Vesalainen
Kuva: Anu Vesalainen
Kuva: Anu Vesalainen
Kuva: Anu Vesalainen

Nuuksion Siikajärven asukasyhdistys ry on tehnyt öljyhavainnon Siikajärvellä, Kiinteistö Siikajärventie 88-90 maastossa.

Öljyä löytyi 13.6. kiinteistön jätevedenpuhdistamon läheisyydessä sijaitsevasta hulevesiojasta, sen viereisestä maa-aineksesta, ja lisäksi paikoitellen laajalta alueelta pitkin puhdistamon jälkisaostusaltaita, niitä yhdistäviä ojia aina Heinäslammen kupeeseen asti. Öljyhavaintoja pystyi tekemään metsässä pelkän hajun perusteella.

Oheiset kuvat on otettu eri kohdista maastoa. Ensimmäinen öljyhavainto yhdistyksen toimesta tehtiin 10.6., kun se oli ottamassa MetropoliLabin kanssa vesinäytteitä puhdistamon jälkialtaasta. Asukkaat ovat tehneet öljystä havaintoja jo viime vuonna ja ilmoittaneet niistä ELY-keskukselle.

Mikäli öljy on jäämiä vuoden 2014 öljyvahingosta, joka tapahtui kiinteistöllä silloisten kaivuutöiden yhteydessä, kielii se siitä, että öljyä on saattanut jäädä johonkin, josta se pääsee hulevesien kautta virtaamaan maastoon. Tai sitten on kyse jostain muusta, mutta on selvää, että viranomaisten tulisi selvittää tämä.

Yhdistys teki välittömästi havainnostaan ilmoituksen sekä ELY-keskukselle että Espoon kaupungin ympäristöviranomaisille. Huomautimme myös suurista maaläjistä puhdistamon ympäristössä, joiden sisältämä aines näytti epämääräiseltä.

Espoon kaupungin mukaan tarkastajat kävivät maastossa eilen, ja odotamme parhaillaan tietoa siitä, mihin toimiin löydös johtaa. Luonaa on tiedotettu asiasta, samoin pelastusviranomaisia.

Yhdistys on tarkkaillut perustamisestaan lähtien kiinteistön ja puhdistamon toimintaa, kun lokakuussa 2015 sieltä pääsi lähes kolmen viikon ajan puhdistamatonta jätevettä luontoon nykyisen toimijan unohdettua ajaa ylös pitkään käyttämättä ollut vanha puhdistamo.

Asukkaat ovat raportoineet pahasta hajusta puhdistamon ympäristössä loppukeväästä. ELY-keskuksen mukaan haju on normaalia tällaisen puhdistamon yhteydessä. Yhdistys on halunnut kuitenkin myös itse ottaa näytteitä avoaltaista sekä hulevesistä, sillä viranomaisten suhtautuminen huoleemme on tuntunut välinpitämättömältä.

Yhdistys vaatii, että viranomaiset heräävät tutkimaan ko. kiinteistön, puhdistamon sekä putkistojen kunnon, sillä öljy viimeistään on tyrmäys luonnolle. Yhdistys muistuttaa, että kiinteistö sijaitsee pistemäisellä I-luokan pohjavesialueella ja öljylöydös huolestuttaa myös naapurikiinteistöjen kaivojen puolesta. Vesistöjen lisäksi kannamme huolta alueen eläimistöstä, sillä juuri Heinäslammen alueella asuu rauhoitettu sekä suojeltu viitasammakko, monien muiden lajien lisäksi.