Yhteystiedot

Värit nousevat maasta.

Nuuksion Siikajärven asukasyhdistys ry

Hallitus 2017-2018

Syyskokous valitsi hallituksen 1.11.2017 seuraavalle kaksivuotiskaudelle.

Hallitus on järjestäytynyt seuraavasti:
 

Mari Lehtinen, puheenjohtaja
Jari Kinnunen, varapuheenjohtaja
Minna Lahti, sihteeri
Juha Björnman, varsinainen jäsen
Rauno Lahti, varsinainen jäsen

Pekka Rotko, varajäsen
Mia Selroos-Palmgren, varajäsen


 

 

 

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

 

1     Rekisterin nimi

Nuuksion Siikajärven asukasyhdistys ry:n jäsenrekisteri

2     Rekisterinpitäjä

Nimi: Nuuksion Siikajärven asukasyhdistys ry
Verkkosivut: www.siikajarvi.fi                    
Sähköposti: yhdistys.nsay@gmail.com

2.1  Rekisteriasioista vastaava henkilö
 

Nimi: Mari Lehtinen              
Sähköposti: yhdistys.nsay@gmail.com

3     Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus


Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.

äsentietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä niitä käytetä muihin kuin yllämainittuihin tarkoituksiin.

Tietoja käsitellään sähköisellä rekisteripalvelulla (Yhdistysavain Rekisteri) ja tätä varten tietoja tallennetaan palveluntarjoajan (Avoine Oy) palvelimille.

4     Rekisterin tietosisältö


Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka.  Lisäksi voidaan kerätä esimerkiksi seuraavat tiedot:

  • Jäsenten yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti)
  • Jäsenyystiedot (jäsennumero, jäsenyyden alkamisajankohta)
  • Jäsenmaksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset)

5     Rekisterin tietolähteet


Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella tai jäsenyyttä hakevan henkilön ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeen tai sähköpostin kautta.

6     Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
 

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

7     Rekisterin suojauksen periaatteet


 Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella. Nuuksion Siikajärven asukasyhdistys ry. ja rekisteripalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

8     Tarkastusoikeus


Rekisteriin merkityllä jäsenellä on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyyntö on pyydettävä kirjallisesti asianomaiselta rekisterinpitäjältä.
 

9     Rekisteritietojen korjaaminen


Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. 


 

Ota yhteyttä