Asukastiedote

24.9.2016

Ajankohtaisia asioita syyskuussa

Tapasimme Länsi-Uudenmaan poliisin edustajia 9.9.2016. Paikalla olivat Pekka Penttilä, Aapo Isoaho ja Hannu Väänänen, joka tekee tiivistä yhteistyötä Siikajärven VOK:n kanssa.

Yhdistystämme paikalla edustivat Mia Selroos, Tapio Mehtonen sekä Pekka Rotko.

Tapaaminen järjestettiin, sillä ihmisten huoli alueen turvallisuudesta on puhuttanut jo pitkään, ja toisaalta poliisin hiljaista tiedotuslinjaa on ihmetelty, vaikka alueella liikkuu lähes päivittäin poliisiajoneuvoja. Viimeisimpänä esimerkkinä tästä on vakava väkivallanteko elokuun puolivälissä, jota poliisi on tutkinnallisiin syihin vedoten kieltäytynyt kommentoimasta tarkemmin.

Kävimme läpi myös yhdistyksen näkökulmasta muita edellisten kuukausien tapahtumia, kuten ympäristön turmelemista ja kuinka näistä tehdyt tutkintapyynnöt on katkaistu poliisin toimesta. Lisäksi rakentamiseen liittyviin lupaprosesseihin ei ole sovellettu viranomaisten taholta mielestämme samoja sääntöjä kuin yksityishenkilöiden vastaavissa tapauksissa. 

Seuraavassa tiivistelmä siitä, mitä poliisin tapaamisessa keskusteltiin. 

Mikä on tilanne juuri tällä hetkellä poliisin näkökulmasta?

Migrillä on päävastuu vastaanottokeskustoiminnasta ja turvapaikkamenettelystä, ja Luona toimii yhtenä heidän alihankkijoistaan. Länsi-Uudenmaan alueella sijaitsee 10 vastaanottokeskusta, joista osa on paljon suurempia kuin Siikajärven. Siikajärven VOK:ssa asuukin etupäässä perheitä. Karkeasti voisi sanoa, että mitä suurempi ja miespainotteisempi vastaanottokeskus, sitä enemmän on ongelmia ja järjestyshäiriöitä.

Turvapaikkakriisi on rasittanut myös poliisin resursseja. Suomessakin on tässä paljon alueellisia eroja – esimerkiksi Pohjois-Suomen syrjäseuduilla tilanne on vielä monin verroin hankalampi verrattuna pääkaupunkiseutuun. Tilanne on kuitenkin hallinnassa, mutta poliisi muistuttaa, että vallitseva tilanne koskettaa myös heitä monilla eri tavoin heijastuen mm. siihen, että tp-kriisin hoitaminen on pois muista tärkeistä poliisin tehtävistä, kuten ennaltaehkäisevästä työstä nuorten parissa.

Poliisiautot ovat lähes päivittäinen näky Siikajärvellä. Välillä tullaan pillit päällä, välillä ilman. Miksi näistä ei tiedoteta aktiivisemmin? 

Poliisi käy Siikajärvellä lähes päivittäin. Käyntien syyt ovat yleisimmin muita kuin hälytystehtäviä: turvapaikanhakijoille annetaan tp-päätöksiä ja lisäksi tehdään paljon ennaltaehkäisevää työtä – luodaan kontakteja toimijoihin, kuten vastaanottokeskusten ohjaajiin, vaihdetaan tietoja, käydään ihan vain näyttäytymässä, pidetään luentoja ja opetusta lainsäädännöstä, poliisin asemasta ja roolista Suomessa sekä ylipäätään suomalaisesta yhteiskunnasta. Liikenneturvallisuusasiaan VOK:n läheisyydessä on myös reagoitu ja se on poliisilla seuraavana työlistalla. Myös Luona Oy:n turvallisuusjohtoon pidetään yllä jatkuvaa dialogia.

Mutta hälytystehtäviäkin on, eikä poliisilla ole syytä niistä vaieta. Pääperiaatteena on, että poliisi tiedottaa aina rikoksista, joilla on yhteiskunnallista merkitystä. Hälytystehtävät kuuluvat luokkaan, joista ei tiedoteta, ellei niihin liity jotain em. rikosta. Esimerkiksi vastaanottokeskuksissa voi olla paljon perheiden sisäisiä riitoja, joista ei tiedota – kuten ei niistä tiedoteta yleisestikään.

Toki tiedottamiseen ja viestintään liittyy myös haasteita, jotka poliisissakin tiedostetaan. Liian aikaisessa vaiheessa voi olla tiedotuksen kannalta hankalaa, jos kaikkia tapaukseen liittyviä tietoja ei ole tarkasti selvillä. Poliisi muistuttaa, että tapahtumien ympärillä liikkuu myös paljon huhuja ja tunnetta, jolloin oikea tai väärä tieto herkästi värittyy. Esimerkiksi uutisoitu puukotus/raiskaus on edelleenkin tutkittavana, ja poliisi joutuu odottamaan faktoja, ennen kuin tulee asialla ulos. Se tapahtuu toivottavasti pian.

Poliisi kuitenkin ymmärtää varsin hyvin paikallisten huolen ja sen, että tällaiset tapahtumat aiheuttavat ihmisissä turvattomuuden tunnetta. Siikajärvi on myös hieman syrjässä, jolloin avunsaantiin kuluvaan aikaan vaikuttaa mm. hälytyksen kiireellisyysluokka, onko partioita lähistöllä jne. Poliisi arvioi tilanteen mukaan paikalle tulon nopeuden ja yksiköiden tarpeen.


Miten jatkossa voisimme olla poliisiin tiiviimmin ja molemminpuolisesti yhteydessä turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä?

Hannu Väänänen etsii asukasyhdistykselle oman lähipoliisikontaktin, johon voi olla yhteydessä matalalla kynnyksellä turvallisuusasioissa. Tästä asukasyhdistys tiedottaa myöhemmin, kun kontakti on luotu ja sovittu käytännössä, miten yhteydenpitoa koordinoidaan.

Edelleen akuuteissa hätätilanteissa poliisin tulee olla suoraan yhteydessä hätäpuhelun kautta.

 

MUITA ASIOITA:

Yhdistys on ollut samoihin teemoihin liittyen yhteydessä myös ministeri Risikkoon. Hän on kiireistään huolimatta lupautunut tapaamaan yhdistyksen hallituksen edustajat ja tätä tapaamisaikaa haetaan parhaillaan.

Yhdistyksen hallitus tapaa Luona Oy:n ja Fisson edustajia ensi viikolla. Agendalla ovat mm. ympäristöasiat (jätevedet ja öljyvahingot), turvallisuusasiat (myös liikenne) ja edelleen paikallaan jököttävän konttikylän tilanne (jonka purkua ollaan tällä tietoa aloittamassa pikapuoliin) ja yhteistyön kehittäminen. Palaamme tapaamisen antiin tuonnempana.

Pidämme myös tiiviisti yhteyttä ELY-keskukseen jätevesien ja öljyvahinkojen seurannan suhteen. Heiltä saamamme tiedon mukaan jätevesiputkia olisi kuvattu kesän aikana. Toivomme saavamme tähän lisävaloa Luonan tapaamisessa ja ELY toimittaa meille raportit, kun ne valmistuvat.

Fisson laatima kiinteistö Siikajärventie 88-90 uusi ympäristölupa on tulossa nyt tiedoksiantovaiheeseen. Yhdistykselle ja rajanaapureille on varattu oikeus jättää sen pohjalta muistutuksia. Pidämme teitä ajan tasalla.

Eduskunnan Oikeusasiamies on ottanut tutkittavakseen yksityishenkilön tekemän kantelun koskien Espoon kaupungin ja ELY-keskuksen virkamiesten toimintaa Siikajärven vastaanottokeskuksen kohdalla. Yhdistys antaa tarvittaessa asiasta lisätietoja tutkinnan pohjaksi.

Yhdistys on ollut yhteydessä HSL:ään bussien ylikuormituksesta. Olkaa muutkin aktiivisia ja antakaa palautetta joukkoliikennesuunnitteluun, ettei kukaan koululainen tai työmatkalainen jäisi pysäkeille.

Siikajärven alueella on huvilamurtojen aalto. Olkaa yhteydessä poliisiin kaikista havainnoistanne.

Syyskokous järjestetään tiistaina 1.11. klo 18 alkaen Hotelli Nuuksiossa. Luvassa myös kaava-asiaa. Tarkempi kutsu tuonnempana. Tervetuloa.