Sääntömääräinen kokouskutsu

11.10.2017

Tervetuloa Nuuksion Siikajärven Asukasyhdistys ry:n sääntömääräiseen kokoukseen
1.11.2017 klo 18 alkaen Hotelli Nuuksioon (Naruportintie 68).

Kokouksessa ovat esillä syyskokoukselle kuuluvat asiat:

Esityslista

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen esityslista

5. Päätetään seuraavan vuoden toimintasuunnitelmasta ja talousarvion vahvistamisesta

6. Päätetään liittymis-, vuotuisen jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksujen suuruudesta seuraavalle kalenterivuodelle ja sovitaan niiden kantoajasta ja –tavasta.

7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja uudelle kaksivuotiselle toimintakaudelle joka toinen vuosi

8. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsen erovuoroisten tilalle

9. Valitaan seuraavaksi tilikaudeksi toiminnantarkastaja

10. Käsitellään muut kokouskutsussa erikseen mainitut asiat

11.  Päätetään kokous.