Sääntömääräinen syyskokouskutsu

8.11.2018

Tervetuloa Nuuksion Siikajärven Asukasyhdistys ry:n sääntömääräiseen kokoukseen
22.11.2018 klo 18 alkaen Nuuksion koululle (Heinästie 19)

Kokouksessa ovat esillä syyskokoukselle kuuluvat asiat:

Esityslista
1.  Kokouksen avaus
2.  Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa
3.  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4.  Hyväksytään kokouksen esityslista
5.  Päätetään seuraavan vuoden toimintasuunnitelmasta ja talousarvion vahvistamisesta
6.  Päätetään liittymis-, vuotuisen jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksujen suuruudesta seuraavalle   kalenterivuodelle ja sovitaan niiden kantoajasta ja –tavasta.
7.  Valitaan hallituksen puheenjohtaja uudelle kaksivuotiselle toimintakaudelle joka toinen vuosi
8.  Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsen erovuoroisten tilalle
9.  Valitaan seuraavaksi tilikaudeksi toiminnantarkastaja ja varatilintarkastaja
10. Käsitellään muut kokouskutsussa erikseen mainitut asiat
11. Päätetään kokous