Espoo–Salo-oikoradan yleissuunnitelma nähtäville keväällä 2021

23.4.2020

Kesällä 2018 alkanut Espoo–Salo-oikoradan yleissuunnitteluvaihe on saatu päätökseen teknisten suunnitelmaratkaisujen osalta. Yleissuunnitelma asetetaan yleisön nähtäville keväällä 2021.

Espoo–Salo-oikoradan yleissuunnitelmavaiheessa tehtävät tekniset suunnitelmaratkaisut ovat valmistuneet maaliskuussa 2020. Alustavia suunnitelmaluonnoksia sekä rata- ja tieteknisiä ratkaisuja ja vaikutusarviointia on esitelty yleisötilaisuuksissa keväällä ja syksyllä 2019.
Yleissuunnitelma perustuu maakuntakaavassa hyväksyttyyn väyläkäytävään ja kunnat ovat päivittämässä yleiskaavoja maakuntakaavan mukaiseksi. Radan yleissuunnitelmaa ei voida hyväksyä vastoin voimassa olevaa yleiskaavaa. Kaikkien yleiskaavojen on määrä valmistua vuodenvaihteessa 2020–2021. Helsinki–Turku nopean junayhteyden hankekokonaisuuden ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) perusteltu päätelmä valmistuu helmikuun lopussa 2021. Kaavojen valmistumisen ja perustellun päätelmän jälkeen Espoo–Salo-oikoradan yleissuunnitelma tulee nähtäville 30 vuorokauden ajaksi Väyläviraston verkkosivuille.
– Espoo–Salo-oikoradan yleissuunnittelu on pysynyt hienosti aikataulussaan. Keskeneräiset yleiskaavaprosessit on tunnistettu jo suunnittelun aikana hallinnollisen käsittelyn kulmakiveksi. Aikaa voittaen niistäkin selvitään ja yleissuunnitelman hyväksymisprosessi etenee, projektipäällikkö Heidi Mäenpää kertoo.
Ratalain mukaisessa yleissuunnitelmassa kerrotaan Espoo–Salo-oikoradalle määritellyt tavoitteet, suunnitellaan radan sijainti yleiskaavan tarkkuustasolla, arvioidaan radasta aiheutuvat vaikutukset ja niiden torjumistoimenpiteet sekä määritellään alustavat kustannukset. Yleissuunnittelun jälkeen toteutetaan vielä lakisääteinen ratasuunnitelma ennen rakentamispäätöstä. Ratasuunnitelman tekemisen arvioidaan vievän noin kahdesta neljään vuotta.
Espoo–Salo-oikorata on osa Helsinki–Turku nopea junayhteys -hankekokonaisuutta. Hankkeessa Espoon ja Salon välille suunnitellaan lähes 95 kilometriä uutta junarataa. Lisätietoa hankkeesta löytyy Väyläviraston verkkosivuilta osoitteesta https://vayla.fi/kaikki-hankkeet/espoo-salo-oikorata
Viimeisimmät Espoo–Salo-oikoradan kartat ja pituusleikkaukset ovat tutustuttavissa hankesivujen ”Hankkeen materiaalit” -osiossa: https://vayla.fi/kaikki-hankkeet/espoo-salo-oikorata/hankkeen-materiaalit

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Heidi Mäenpää
Väylä, puh. 029 534 3819, heidi.maenpaa@vayla.fi