Sääntömääräinen syyskokous to 19.11.2020 klo 18.00

9.11.2020

Tervetuloa Nuuksion Siikajärven Asukasyhdistys ry:n sääntömääräiseen kokoukseen torstaina 19.11.2020 klo 18 alkaen 

Kokoukseen on mahdollisuus osallistua Skypellä.

Asukasyhdistyksen vuoden 2020 jäsenmaksun maksaneet jäsenet saavat linkin kokoukseen sähköpostilla.

Kokouksessa ovat esillä syyskokoukselle kuuluvat asiat:

Esityslista
1.  Kokouksen avaus
2.  Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa
3.  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4.  Hyväksytään kokouksen esityslista
5.  Päätetään seuraavan vuoden toimintasuunnitelmasta ja talousarvion vahvistamisesta
6.  Päätetään liittymis-, vuotuisen jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksujen suuruudesta seuraavalle   kalenterivuodelle ja sovitaan niiden kantoajasta ja –tavasta.
7.  Valitaan hallituksen puheenjohtaja uudelle kaksivuotiselle toimintakaudelle joka toinen vuosi
8.  Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsen erovuoroisten tilalle
9.  Valitaan seuraavaksi tilikaudeksi toiminnantarkastaja ja varatilintarkastaja
10. Käsitellään muut kokouskutsussa erikseen mainitut asiat

-Hallitus ehdottaa kokoukselle yhdistyksen sääntöjen muuttamista siten, että siirrytään yhden vuosikokouksen käytäntöön. Samalla sääntöjä ehdotetaan uudistettavaksi vastaamaan PRH:n Sääntömallia 3 - Yksi kokous, useita jäsenryhmiä, etäosallistuminen mahdollista –pohjaa, mistä on karsittu yhdistyslain kanssa päällekkäiset kohdat ja yksinkertaistettu rakennetta.
11. Päätetään kokous